Rehabilitacija

U Pansionu „Sveti Nikola“ sprovodi se rehabilitacija pod nazorom stručnog fizioterapeuta sa završenom Visokom školom strukovnih studija i višedecenijskom službom u Institutu za rehabilitaciju „Setlers“ u Mladenovcu.

Uspešno se bavimo rehabilitacijama

 • Stanja posle moždanog udara
 • Stanja posle operativnog lečenja preloma butne kosti, ugradnjom veštačkog kuka ili osteosintezom
 • Neuroloških obolenja poput Multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, bolesti motornog neurona
 • Preoperativna priprema za ugradnju veštačkih zglobova kuka, kolena, ramena…
 • Stanja posle prekida kontinuiteta kičmene moždine u nivou lumbalne i torakalne kičme – Paraplegio i Quadriparesis
 • Reumatoloških obolenja (RA)
 • Degenerativnih obolenja

Kineziterapijski tretman

Kineziterapijski tretman se sastoji od različitih vrsta vežbi koje su prilagođene trenutnom stanju korisnika i njegovim mogućnostima i potrebama.

To su pasivne segmentne vežbe sa istezanjem skraćenih struktura i kontraktura; aktivno – potpomognute vežbe; aktivne vežbe bez i sa opterećenjem; vežbe disanja; vežbe koordinacije pokreta i položaja; vežbe hoda. Kosti starijih osoba su u najvećem broju slučajeva krte zbog prisustva difuzne osteoporoze i hipotrofije muskulature zbog čega se mora napraviti individualni plan rehabilitacije za svakog korisnika.

Uz to sa godinama stariji ljudi skupe mnogobrojna hronična obolenja srca, pluća, šećernu bolest, razna degenerativna i reumatološka obolenja koja otežavaju i usporavaju oporavak.

Usamljenički način života bez mnogo, a nekada bez ikakvog kretanja dovodi do psihičkih problema, depresije, nedostatka želje i volje za životom i zato se vežbe moraju pažljivo dozirati.

Fizikalna-elektro terapija

Fizikalna-elektro terapija se primenjuje u cilju smanjenja otoka i bola, poboljšanja periferne cirkulacije i stimulacije mišića

Koristimo sledeće terapije

 1. TENS
 2. Laser
 3. Elektroforezu i galvansku struju
 4. DD struju
 5. Helioterapiju (Bioptron lampa)
 6. Interferentne struje

Posedujemo sve vrste ortopedskih pomagala od običnih štapova, štapova sa tri ili četiri tačke oslonca, tzv. tronošca ili četvoronošca, štaka, raznih vrsta hodalica, Troter hodalice tzv Pilot lifta do Švedskih lestvi za postepenu vertikalizaciju korisnika i osposobljavanje za samostalan hod.

Vežbanjem se poboljšava pokretljivost zglobova, povećava se mišićna snaga, popravlja se periferna cirkulacija čime se preventivno deluje na pojavu rana od ležanja – dekubitusa. Vežbama se usporava napredovanje hroničnih obolenja, povećava kapacitet pluća, smanjuje bol, popravlja raspoloženje.

Pansion za stara lica „Sveti Nikola“ od svog osnivanja 2003.godine pa do danas, zaista može da se pohvali velikim brojem korisnika koji su zahvaljujući rehabilitaciji u našoj ustanovi osposobljeni za hod sa ili bez pomagala i za samostalno sprovođenje aktivnosti svakodnevnog života što je sposobnost koja je najbitnija za dostojanstven život ljudskog bića.

Mnogi su našli pomoć u vidu vrhunske nege, pažnje i privrženosti  i lepu reč u poslednjim mesecima svoga života, u završnim fazama teških bolesti i ispraćeni su sa osmehom i zahvalnošću na usnama.

I zato
„Zaplovite morima trećeg doba uz zaštitnika moreplovaca „Svetog Nikolu“ “