Zdravstvene usluge koje ulaze u cenu boravka

 • EKG (elektrokardiogram) nalaz i prvi pregled lekara specijaliste, otvaranje zdravstvenog kartona i ordiniranje odgovarajuće terapije
 • Merenje krvnog pritiska
 • Merenje nivoa šećera u krvi
 • Davanje simptomatske terapije po nalogu lekara, oralne, parenteralne, infuzije, injekcije
 • Zamena katetara osobama ženskog pola
 • Previjanje dekubitalnih i drugih rana
 • Inhalacije
 • Mogućnost zakazivanja pregleda u Domu zdravlja Mladenovac, kao što su ultra zvuk, RTG, pregled u specijalističkoj ambulanti, na koje rodbina može da ih odvede po potrebi
 • Laboratorijske usluge Doma zdravlja Mladenovac

Zdravstvene usluge koje ne ulaze u cenu boravka i dodatno se naplaćuju u dogovoru sa korisnikom

 • Konsultativni pregledi u prostorijama Pansiona „Sveti Nikola“ po potrebi ili na zahtev korisnika ili staratelja kao što su: pregled neuropsihijatra, psihologa, urologa, ginekologa, fizijatra, očnog, ušnog kao i obrada dekubitalnih rana od strane hirurga
 • Plasiranje katetara osobama muškog pola od strane lekara specijaliste
 • Nabavka svih ampuliranih lekova i svih vrsta infuzionih rastvora po potrebi korisnika
 • Nabavka sanitetskog (gaza, vata) i zavojnog materijala, sredstava za čišćenje i ispiranje rana, leukoplasta i raznih vrsta flastera koji se koriste za previjanje rana po savetu lekara specijaliste
 • Laboratorijske analize koje se ne rade u Domu zdravlja Mladenovac, pa ih je neophodno uraditi u privatnim laboratorijama uz plaćanje pune cene
 • Hitne laboratorijske analize kada zbog urgentnosti nije moguće čekati uput
 • Nabavka recepata i uputa u Domu zdravlja Mladenovac
 • Odvoženje korisnika uz pratnju na pregled u Dom zdravlja Mladenovac ili na Komisiju za tuđu negu i pomoć u Beograd i slično
 • Terapija kiseonikom
 • Fizikalna terapija i kineziterapija pod nazorom iskusnog strukovnog terapeuta
 • Usluge logopeda po dogovoru
 • Usluge frizera, pedikira, manikira, masera i kozmetičara po želji korisnka ili staratelja, ili po potrebi

Šta je potrebno za prijem?

Dokumentacija potrebna za prijem:

 1. Lična karta (original ili fotokopija)
 2. Zdravstvena knjižica (original ili fotokopija)
 3. Fotokopirana zdravstvena dokumentacija
  a. Ako korisnik dolazi sa bolničkog lečenja – otpusna lista
  b. Izveštaj lekara specijaliste i laboratorijski izveštaji koje korisnik poseduje (ako ima novijeg datuma)
 4. Medikamentozna terapija koju korisnik trenutno pije
 5. Lična karta zakonskog zastupnika korisnika (original na uvid, fotokopija za dosije)

Osim medicinske i druge dokumentacije korisnik treba da ima lične stvari, garderobu (veš, pidžamu, trenerke, čarape, džempere, majce i sl.), obuću (cipele, papuče za kupanje, sobne papuče), sredstva za ličnu higijenu (četkica za zube, pasta, toalet papir, četka za kosu, kreme po potrebama korisnika). Sve od navedenog se po prijemu upisuje u knjigu za evidenciju i obeležava. Svako buduće donošenje ličnih stvari i garderobe za korisnika mora biti prijavljeno dežurnoj sestri radi evidentiranja.

Ukoliko korisnik želi da sa sobom donese i neki predmet za koji je posebno vezan, kao što su fotografije, knjige, slike, stočići, lampe, fotelje ili nešto drugo, biće mu omogućeno da takve stvari postavi u svojoj sobi kako želi.